Заголовок сторінки

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 4 розряду - Служба релейного захисту й автоматики
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж V групи Розподільні мережі Уманська дільниця
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІІІ групи Розподільні мережі Уманська дільниця
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж V групи - Розподільні мережі - Дільниця з експлуатації розподільних мереж (місто)
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІV групи - Розподільні мережі - Дільниця з експлуатації розподільних мереж (місто)
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІІІ групи - Розподільні мережі - Дільниця з експлуатації розподільних мереж (місто)
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІV групи - Розподільні мережі - Бабанська дільниця
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІV групи - Розподільні мережі - Дільниця з ремонту трансформаторних підстанцій (район)
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІІІ групи -Розподільні мережі - Бабанська дільниця
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІV групи - Розподільні мережі - Дільниця з ремонту трансформаторних підстанцій (місто)
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5 розряду - Розподільні мережі - Дільниця з ремонту та монтажу кабельних ліній
Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4 розряду - Служба електропідстанцій (35 - 150 кВ) - Уманська дільниця
Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 розряду - Служба електропідстанцій (35 - 150 кВ) - Уманська дільниця
Електромонтер з випробувань та вимірювань ІІІ групи - Служба випробування ізоляції та захисту від перенапруг
Електромонтер з експлуатації електролічильників ІV групи - Група по обслуговуванню приладів обліку
Електромонтер з експлуатації електролічильників ІІІ групи - Група по обслуговуванню приладів обліку
Контролер енергозбуту І групи - Абонентська служба
Контролер енергозбуту ІІІ групи - Абонентська служба
Контролер енергозбуту І групи - Абонентська служба

Звертатися до відділу кадрів УЕМ:
м. Умань,вул.Енергетична,14, тел:4-68-50

Інформація про посадові обов’язки та кваліфікаційні вимоги

1. Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

Завдання та обов’язки.Обслуговує устаткування розподільних пунктів (РП), трансформаторних підстанцій (ТП), повітряні і кабельні лінії електропередачі розподільних мереж I і II ступеня складності. Проводить ремонт, монтаж, демонтаж і технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35 — 110 кВ, засобів ізоляції та грозозахистів з використанням засобів механізації. Перевіряє стан механізмів й захисних засобів під час проведення робіт на висоті і під напругою, проводить верхові ремонтні роботи на вимкнутих лініях електропередачі напругою до 110 кВ і низові роботи на лініях електропередачі будь-якої напруги: ремонт опор, механічне чищення проводів і тросів від ожеледі. Перевіряє механізми й захисні засоби під час виконання ремонтних і експлуатаційних робіт, земляних робіт, малярних робіт. Проводить очищення і пофарбування металевих опор під напругою в складних умовах вручну та за допомогою механізмів, такелажні роботи з вантажами за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв. Ремонтує устаткування РП, ТП і ліній електропередачі, усуває несправності, чистить устаткування РП і ТП, вимірює навантаження і напругу в різних точках мережі, вимірює опір ізоляції устаткування 6 — 10 кВ і 0,4 кВ. Підготовляє робочі місця в РП, ТП і на лініях електропередачі з проведенням перемикань, не пов’язаних із зміною режиму мережі.

Доливає масло в устаткування, підтягає і зачищає контакти, міняє несправні запобіжники, проводить ремонт масловказуючих стекол та інші аналогічні роботи. Підготовляє до ввімкнення нові РП, ТП, повітряні і кабельні лінії електропередачі, здійснює нагляд за дотриманням Правил влаштування електроустановок під час будівництва нових РП, ТП, повітряних і кабельних ліній електропередачі, спостерігає за будівельними робітниками під час ремонтів РП і ТП.

Повинен знати:схему дільниці розподільних мереж з розташуванням РП і ТП, траси повітряних і кабельних ліній електропередачі з розташуванням колодязів, колекторів і тунелів; принципові схеми первинних з’єднань, оперативного струму й блоківок РП і ТП; призначення, організацію і правила проведення поточного ремонту устаткування, що обслуговується; правила підготовки робочих місць в розподільних мережах; несправності, що виникають найчастіше, і методи їхнього усунення; слюсарний інструмент; такелажне оснащення; вантажопідйомні механізми для проведення ремонту устаткування РП, ТП, повітряних і кабельних ліній; інструменти, що використовуються під час визначення характеристик опор; будову захисної арматури, основні дефекти елементів ліній електропередачі і методи їхньої ліквідації; правила оперативного обслуговування електроустановок; основи електротехніки.

 

IIгрупа кваліфікації

- у разі участі в огляді устаткування розподільних пунктів (РП), трансформаторних підстанцій (ТП), повітряних і кабельних ліній електропередачі розподільних мереж II ступеня складності.Кваліфікаційні вимоги.Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

 

IIIгрупа кваліфікації

- у разі обслуговування устаткування розподільних пунктів (РП), трансформаторних підстанцій (ТП), повітряних і кабельних ліній електропередачі розподільних мереж І ступеня складності під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги.Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з експлуатації розподільних мереж II групи кваліфікації — не менше 1 року.

 

IV група кваліфікації

- у разі обслуговування устаткування розподільних пунктів (РП), трансформаторних підстанцій (ТП), повітряних і кабельних ліній електропередачі розподільних мереж II ступеня складності.Кваліфікаційні вимоги.Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з експлуатації розподільних мереж III групи кваліфікації — не менше 1 року.

 

Vгрупа кваліфікації

- у разі обслуговування устаткування розподільних пунктів (РП), трансформаторних підстанцій (ТП), повітряних і кабельних ліній електропередачі розподільних мереж I ступеня складності.

Кваліфікаційні вимоги.Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з експлуатації розподільних мереж IV групи кваліфікації — не менше 1 року.


2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики

4-й розряд
Завдання та обов’язки.Здійснює розбирання, ревізію, складання, технічне обслуговування і усуває дефекти устаткування, змонтованого на панелях релейного захисту середньої складності. Ремонтує і регулює реле середньої складності із розкриттям реле, усуненням дефектів механізму кінематики, електричної схеми, регулюванням, балансуванням, заміною деталей. Здійснює частковий ремонт пристроїв складних захистів. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування комплектних випробувальних приладів для перевірки захистів середньої складності, пристроїв електромагнітної і електромеханічної блоківок. Здійснює складання випробувальних схем для перевірки, налагодження релейних захистів середньої складності, пристроїв автоматики, вимірювальних трансформаторів і випробовування ізоляції кіл вторинної комутації з напівпровідниковими приладами та інтегральними мікросхемами.
Повинен знати:технічні характеристики устаткування, що обслуговується; види пошкоджень в електричних установках; умови вибіркової дії захисних пристроїв; конструкції електромагнітних і індукційних реле; принципові схеми керування і сигналізації вимикачів з дистанційним приводом; схеми ємнісних подільників напруги; вимоги до точності трансформаторів струму; призначення і основні вимоги до максимального струмового захисту, струмової відсічки, максимально-направленого захисту, диференціального, газового, дистанційного захисту; призначення пристроїв автоматичного повторного ввімкнення (АПВ); призначення автоматичного ввімкнення резерву (АВР) і основні вимоги до АВР; основні параметри і схеми ввімкнення напівпровідникових приладів (діоди, транзистори, тиристори); апаратуру для перевірки захистів; розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту; поводження з комплектними випробувальними пристроями для перевірки захистів; основи електроніки і напівпровідникової техніки.
Кваліфікаційні вимоги.Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики.


3. Контролер енергозбуту

Завдання та обов`язки:Обслуговуванняспоживачів електроенергії. Контрольстануі роботиприладів обліку. Виявленнявипадківбезоблікового користування енергією. Здійсненнярозрахунківза умови порушення обліку енергії, зніманняпоказаньелектролічильників. Забезпеченнясвоєчасноїсплатирахунків споживачами, врученняспоживачам попередження про сплату. Контрольрозрахунківзі споживачами електроенергії за книжками самообслуговування або за сплаченими рахунками. Здійсненнявимкненняі ввімкнення побутових однофазних електролічильників, вимкнення і ввімкнення побутових споживачів електроенергії.Замінює несправні лічильники і вимірювальні трансформатори струму. Укладає договори про користування електричною енергією.

Повинен знати:Знання принципів роботи й правил експлуатації електролічильників і вимірювальних трансформаторів; схем ввімкнення електролічильників; допустимих похибок електролічильників; розрахункових коефіцієнтів; елементарних основ побудови електроустановки, що обслуговуються; способів приєднання електроприймачів поза приладами обліку; принципів роботи й схем ввімкнення однофазних електролічильників; технологій розрахунків за електроенергію; порядку ведення документації з розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги.Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві.

Закрыть