Заголовок сторінки

Бланки заяв та контактна інформація

ЗАЯВА про приєднання електроустановки - Для ПАТ "Черкасиобленерго"

Подання заяви про приєднання до електричних мереж

4.4. Подання заяви про приєднання до електричних мереж

4.4.1. Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу. ОСР оприлюднює на власному вебсайті порядок подання заяви на приєднання.

У заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання.
Замовник має право зазначити в заяві про приєднання графік уведення потужностей за роками (черги будівництва). У цьому випадку ОСР у технічних умовах повинен передбачити можливість приєднання потужностей замовника відповідно до запропонованого ним графіка (з урахуванням та обґрунтуваннями відповідно до державних будівельних норм та правил).

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

4.4.2. До заяви про приєднання додаються:
1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;
4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:
   копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);
   копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;
   лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта).

4.4.3. Наданій замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер:
   у разі особистого подання заяви або через уповноваженого належним чином представника - у день подання (у тому числі) на копії заяви замовника, що надається замовнику, ставиться реєстраційний номер ОСР;
   у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів;
   у разі направлення заяви в електронному вигляді - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів.

Реєстраційний номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв'язку тощо).

4.4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого належним чином представника, ОСР приймає частину належним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 цієї глави, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

4.4.5. Номер заяви обліковується ОСР в окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться в електронному та/або паперовому вигляді.

Розподіл повноважень між структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» щодо укладання договорів про приєднання та видачі технічних умов:

   - при потужності електроустановок замовника до 25 кВт включно з напругою в точці приєднання до 1000 В – відокремлені структурні підрозділи ПАТ «Черкасиобленерго» (РЕМ, УЕМ);

   - при потужності електроустановок замовника більше 25 кВт з напругою в точці приєднання до 1000 В, в тому числі на приєднання електроустановок призначених для виробництва електричної енергії, що працюють паралельно з ОЕС України – ПАТ «Черкасиобленерго» (ВПР);

  - незалежно від потужності електроустановок замовника, при напрузі в точці приєднання вище 1000 В, в тому числі на приєднання електроустановок призначених для виробництва електричної енергії, що працюють паралельно з ОЕС України – ПАТ «Черкасиобленерго» (ВПР).

Контактна інформація

для забезпечення реалізації принципу «єдиного вікна» для Замовника в організації взаємовідносин з приєднання електроустановок

 

Назва РЕМ

Контактні телефони

Електронна пошта

ПАТ «Черкасиобленерго»

в приміщенні Інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 166

39-52-46

 m.yatsun@obl.ck.energy.gov.ua

 ЧмРЕМ

39-55-56, 43-15-89, 43-75-52

 pto_ckg00@obl.ck.energy.gov.ua

 СмРЕМ

(233) 4-04-22

 vtg_smg@obl.ck.energy.gov.ua

 УЕМ

(0244) 4-68-26

 pov_umg@obl.ck.energy.gov.ua

 Городищенський

(0234) 2-41-55

 pto_gr@obl.ck.energy.gov.ua

 Драбівський

(0238) 30-3-53

 vtg_db@obl.ck.energy.gov.ua

 Жашківський

(0247) 6-12-47

 pto_js@obl.ck.energy.gov.ua

 Звенигородський

(0240) 2-21-10

 vtg_zv@obl.ck.energy.gov.ua

 Золотоніський

(0237) 5-23-66

 vtg_zl@obl.ck.energy.gov.ua

 Кам’янський

(232) 6-17-47

 vtg_km@obl.ck.energy.gov.ua

 Канівський

(0236) 3-83-31

 pto_kn@obl.ck.energy.gov.ua

 Катеринопільський

(0242) 3-02-56

 vtg_kt@obl.ck.energy.gov.ua

 Корсунь-Шевченківський

(0235) 2-57-62

 vtg_ks@obl.ck.energy.gov.ua

 Лисянський

(0249) 6-15-62

 vtg_ls@obl.ck.energy.gov.ua

 Маньківський

(0248) 6-22-02

 pto_mk@obl.ck.energy.gov.ua

 Монастирищенський

(0246) 2-38-11

 vtg_mn@obl.ck.energy.gov.ua

 Смілянський

(233) 9-17-58

 vtg_sm@obl.ck.energy.gov.ua

 Тальнівський

(0231) 3-09-68

 vtg_tn@obl.ck.energy.gov.ua

 Христинівський

(0245) 2-27-41

 vtg_ht@obl.ck.energy.gov.ua

 Черкаський

39-52-14, 32-08-66

 pto_ck@obl.ck.energy.gov.ua

 Чигиринський

(0230) 2-55-61

 vtg_cg@obl.ck.energy.gov.ua

 Чорнобаївський

(0239) 2-38-86

 vtg_cb@obl.ck.energy.gov.ua

 Шполянський

(0241) 5-38-12

 vtg_sp@obl.ck.energy.gov.ua

 

Закрыть