Заголовок сторінки

ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради

ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго" 

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
 

 Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення 
Регулярна річна інформація   До 30.04.2019 року 
Аудиторський висновок    До 30.04.2019 року 
Річна фінансова звітність    До 30.04.2019 року 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  До 30.03.2019 року

Кодекс корпоративного управління ПАТ "Черкасиобленерго"

24 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» затверджено Кодекс корпоративного управління ПАТ "Черкасиобленерго"

Закрыть