Заголовок сторінки

ЗВІТИ ТА ВИСНОВКИ


 Наглядова  рада
Звіт про роботу в 2018 році не розміщено, так як рішення про його затвердження не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019 р.
Звіт Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік буде розміщено після затвердження його загальними зборами акціонерів, проведеними в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства" та відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол № 6/2020 від 23.04.2020 року), а саме: річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
 Правління
Звіт про роботу в 2018 році не розміщено, так як рішення про його затвердження не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019 р.
Звіт Правління ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік буде розміщено після затвердження його загальними зборами акціонерів, проведеними в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства" та відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол № 6/2020 від 23.04.2020 року), а саме: річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
 Ревізійна   комісія
Звіт про роботу в 2018 році та висновки ревізійної комісії не розміщено, так як рішення про їх затвердження не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019 р.
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік буде розміщено після затвердження його загальними зборами акціонерів, проведеними в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства" та відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол № 6/2020 від 23.04.2020 року), а саме: річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Звіти про роботу в 2019 та 2020 роках та висновки ревізійної комісії не розміщено, так як на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30.04.2021 року та проводилися дистанційно, прийнято наступне рішення "Звіти Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки не затверджувати у зв'язку з відсутністю вказаних документів"
 Аудиторський   висновок
Не розміщено, так як рішення про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду за 2018 рік не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019р.
Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік буде розміщено після затвердження його загальними зборами акціонерів, проведеними в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства" та відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол № 6/2020 від 23.04.2020 року), а саме: річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Закрыть