Заголовок сторінки

ЗВІТИ ТА ВИСНОВКИ


 Наглядова  рада
Звіт про роботу в 2018 році не розміщено, так як рішення про його затвердження не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019 р.
 Правління
Звіт про роботу в 2018 році не розміщено, так як рішення про його затвердження не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019 р.
 Ревізійна   комісія
Звіт про роботу в 2018 році та висновки ревізійної комісії не розміщено, так як рішення про їх затвердження не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019 р.
 Аудиторський   висновок
Не розміщено, так як рішення про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду за 2018 рік не прийнято річними загальними зборами 09.04.2019р.

Закрыть